Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12/2021

Από ώρα 08:00 – 15:00 στις οδούς: Τμήμα της οδού Χαριλ. Τρικούπη, από το ύψος της πλατείας Βουβής (Οικοδομή Βανταλή) αριστερά και δεξιά έως την οδό Δ. Νταή καθώς και η οδός Λιακατά από Λάκμωνος έως Χαρ. Τρικούπη.

Από ώρα 08:00 – 15:00 στις οδούς: Τμήμα της οδού Πιτσάκου, από το ύψος του 1ο Δημοτικού Σχολείου αριστερά και δεξιά έως την οδό Δεληγιώργη, καθώς και αριστερά και δεξιά της οδού Φιλίας των Λαών. Συμπληρωματικά περιλαμβάνεται  και η οικοδομή της οδού Δεληγιώργη 64 έως την οδό Νταή δεξιά.

Από ώρα 08:00 – 15:0 στις οδούς: Τμήμα της οδού Νταή, από το ύψος της οικοδομής του ΠΡΟΠΟ ΠΙΑΖΑ (1ο Δημοτικού Σχολείου) αριστερά και δεξιά έως την οδό Δεληγιώργη καθώς τμήμα της Ηπείρου αριστερά και δεξιά έως την Πίνδου.

 Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.