Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας, στη διαρκή προσπάθειά του για στήριξη της επιχειρηματικότητας, συμμετείχε και υποστήριξε ενεργά το «4οStartup Weekend Volos»ως ο μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης.
Περισσότερα από 100 άτομα, νέοι -υποψήφιοι επιχειρηματίες, εθελοντές και μέντορες συμμετείχαν στην τριήμερη αυτή συνάντηση, που έλαβε χώρα από 8 έως 10 Απριλίου 2016 στο Τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Βόλο.
Πρόκειται για ένα τριήμερο event όπου κατατίθενται επιχειρηματικές ιδέες, σχηματίζονται ομάδες που δουλεύουν τις επικρατέστερες ιδέες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων μεντόρων και στο τέλος βραβεύονται οι καλύτερες ιδέες.
Φέτος, το 1ο βραβείο κέρδισε μία ομάδα που υλοποιεί ένα πρόγραμμα διαχείρισης προϋπολογισμού του κάθε ατόμου μέσω κινητού, το 2ομία εφαρμογή για κινητά για άτομα με προβλήματα όρασης, το 3ομία ηλεκτρονική εφαρμογή για ένα σύστημα ελέγχου και διευκόλυνσης στάθμευσης και το 4οβραβείο μία ψηφιακή πλατφόρμα λαϊκής αγοράς.
Το StartupWeekend, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που προωθεί την επιχειρηματικότητα των νέων και ενθαρρύνει την πραγματοποίηση καινοτόμων ιδεών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοινότητα νέων επιχειρηματιών, που έχει οργανώσει πάνω από 800 συναντήσεις σε 100 χώρες τα δυο τελευταία χρόνια. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός StartupWeekend έχει έδρα το Seattle της Washington, ωστόσο μέλη της κοινότητας δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 200 πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Το ΑΚΕΘ συντονίζει και υλοποιεί μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό σχέδιο “SpreadtheARTofgoingUP”, στα πλαίσια του οποίου έγινε και η υποστήριξη της παραπάνω δράσης ως μία προσπάθεια αφύπνισης των νέων σχετικά με τη σημαντικότητα ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.