Την άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Τρκάλων, κ.  Χρήστου Μιχαλάκη, προκάλεσε η ανακοίνωση χορήγησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σταύρου Αραχωβίτη κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας «de minimis» μόνο σε αιγοπροβατοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και ο αποκλεισμός των αιγοπροβατοτρόφων των πεδινών περιοχών.
Οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis», σύμφωνα με τον Καν(Ε.Ε) 1408/2013, αποτελούν ένα μέσο ενίσχυσης ης απώλειας εισοδήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό και αφορά μεταξύ άλλων τομέων και τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που δύναται να χορηγηθεί στον ίδιο δικαιούχο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ σε περίοδο τριών οικονομικών ετών υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, φαίνεται παρακάτω:
«ΘΕΜΑ: «Ένταξη του συνόλου των αιγοπροβατοτρόφων στον κανόνα “de minimis”»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν της ανακοίνωσής σας για την κατανομή των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα de minimis) ύψους 41 εκατ. ευρώ σε αιγοπροβατοτρόφους της επικράτειας και κατόπιν έντονου προβληματισμού και δυσαρέσκειας του συνόλου των κτηνοτρόφων των πεδινών περιοχών, των οποίων τυγχάνουμε αποδέκτες τόσο εγώ ο ίδιος προσωπικά όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, έχουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Οι κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα πάντα και με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1408/2013, στοχεύουν στην οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. 
Το εισόδημα όλων ανεξαιρέτως των αιγοπροβατοτρόφων συρρικνώθηκε δραματικά, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους κατανομής, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, όπως: της μείωσης της τιμής του γάλακτος σε ποσοστό 20-30%, λόγω κυρίως της αδυναμίας κρατικών ελέγχων στον τομέα του αιγοπρόβειου γάλακτος, της αύξησης των τιμών των ζωοτροφών, της φορολόγησης της ενιαίας ενίσχυσης, των δυσβάσταχτων αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές και πολλών άλλων αστάθμητων και μη παραγόντων που επηρεάζουν τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή. Ο αποκλεισμός των αιγοπροβατοτρόφων των πεδινών περιοχών από τις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αποτελεί άνιση μεταχείρισή τους, καθώς οι εν λόγω κτηνοτρόφοι πλήττονται το ίδιο οικονομικά όπως και οι κτηνοτρόφοι των ορεινών περιοχών, ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων παραγόντων.
Ο νομός Τρικάλων είναι ένας κατεξοχήν γεωργοκτηνοτροφικός νομός, ορεινός στη μεγαλύτερη έκτασή του, με σύνολο αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2.933 και αριθμό ζώων 264.020, ενώ οι αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των πεδινών περιοχών ανέρχονται σε 614 (ποσοστό 21%), με μεγάλες σε μέγεθος κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αριθμό ζώων: 84.521 (ποσοστό 32%). 
Σε μια εποχή πολυεπίπεδης κρίσης και συνεχιζόμενης δοκιμασίας του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας και με δεδομένο ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι εν λόγω αποφάσεις ζημιώνουν την αρχική θετική βούληση και τους στόχους που έχουν τεθεί ως προς την ενίσχυση του εισοδήματος των απασχολούμενων στην πρωτογενή παραγωγή. Η εγκατάλειψη του αιγοπροβατοτροφικού τομέα είναι γεγονός και είμαστε καθημερινά μάρτυρες της απόγνωσης των αιγοπροβατοτρόφων που πωλούν και σφάζουν χιλιάδες αιγοπρόβατα και εγκαταλείπουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ετών.
Για αυτό σας ζητούμε να επανεξετάσετε τη διαδικασία χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), συμπεριλαμβάνοντας και τους κτηνοτρόφους των πεδινών περιοχών, διορθώνοντας την εν λόγω αδικία και να στηρίξετε επιπλέον τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας με κάθε πρόσφορο μέσο.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»