Το ενδιαφέρον του κοινού προσελκύει η έκθεση με τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εκτέλεσης αρχαιολογικών εργασιών κατά την υλοποίηση των εργασιών στον Αυτοκινητόδρομο Ε65 και τα οποία φιλοξενούνται στο Κουρσούμ Τζαμί. Στα Τρίκαλα τα αρχαιολογικά ευρήματα εντοπίστηκαν στον Παλαιόπυργο, όπου η ανασκαφή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αποκαλύπτοντας ταφές, πλούσια κεραμική, λαβές και λίθινα εργαλεία. Στην περιοχή της Κρηνίτσας- Χαϊδεμένης βρέθηκαν κατάλοιπα λατομικής περιοχής, που είναι το μοναδικό δείγμα εξόρυξης λίθων στην ευρύτερη Θεσσαλική περιοχή. Τέλος στο Καστράκι Καλαμπάκας βρέθηκε βιοτεχνικό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από πέντε κεραμικούς κλιβάνους και μικρή εστία. Η λειτουργία της έκθεσης παρατάθηκε  έως 31 τις Ιουλίου και θα συνεχίσει να λειτουργεί καθημερινά από 9 π.μ. έως 4 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο. Η έκθεση αυτή στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε Λάρισα και Καρδίτσα.