Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εξαμηνιαία εξόρμηση αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.
Όπως πάντα έτσι και αυτή τη φορά οι υπάλληλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Σ.Υ.Π.Ε.Τ  για την εθελοντική αιμοδοσία.
Πρόκειται για οργανωμένη κοινωνική προσφορά και δράση που δεν επιβάλλεται με θεσμικό τρόπο. Μοναδικά κίνητρα αποτελούν αξίες όπως η ανιδιοτέλεια,η συλλογικότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη.
Ειδικά όταν αφορούν την εθελοντική αιμοδοσία αποκτούν μεγαλύτερη αξία γιατί το αίμα ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται.
Η πράξη αυτή αποτελεί απάντηση στις νέες αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών που  η Δημόσια  Αρχή δεν κατορθώνει πλέον να ικανοποιήσει πλήρως.
Η ιδέα της κοινωνικής προσφοράς και δράσης με υψηλά ιδανικά και σκοπούς διαπερνά όλο και περισσότερους συναδέλφους.
Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Π.Ε.Τ συγχαίρει τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση  του και καλεί όλους τους εν δυνάμει αιμοδότες συναδέλφους να ανταποκριθούν σε ανάλογη πρόσκληση του Συλλόγου στο μέλλον.