Το 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων κατά τη σχολική χρονιά 2018-19 ολοκλήρωσε ένα Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Το αστικό πράσινο στην πόλη των Τρικάλων και η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Αυτό εντάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και υπεύθυνο για τον συντονισμό ήταν το Ίδρυμα «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – NOESIS».
Το Σχέδιο Δράσης αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση των χώρων πράσινου στην πόλη μας, στη συμβολή τους στον μετριασμό του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή  στις συνέπειές του.
Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιώντας συσκευές GPS οι μαθητές κατέγραψαν τους χώρους πρασίνου και τους αξιολόγησαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ArcGISonlineπου παραχωρήθηκε δωρεάν στο σχολείο από την MarathonDataSystems, αντιπρόσωπο της εταιρείας λογισμικού ESRI, αποτύπωσαν τους χώρους αυτούς σε διαδικτυακό χάρτη και δημιούργησαν έναν ιστοριοχάρτη (storymap) με όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώσανε. Αυτός είναι ελεύθερος στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση https://1epaltrikalon.maps.arcgis.com/home/item.html?id=b76a580295dd4bf190962b2abc566156
Επιμέρους στόχοι της εργασίας ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, η απόκτηση δεξιοτήτων συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και παρουσίασης, η ανάπτυξη της κριτικής χωρικής σκέψης, η απόκτηση εμπειρίας σχετικής με τη χρήση των λογισμικών GIS, η ενασχόληση με ένα τοπικό πρόβλημα και η αναζήτηση λύσεων, η δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας των μαθητών τόσο έχουν μεταξύ τους όσο και με φορείς άσκησης πολιτικής (Δήμος, υπηρεσίες κλπ) και η ανάδειξη του ρόλου του λογισμικού GIS ως εργαλείου στη διδακτική πρακτική.
Στο σχέδιο συμμετείχαν 23 μαθητές και 4 καθηγητές του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων.
Στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης, έγινε παρουσίασή του στην αίθουσα εκδηλώσεων «Απόστολος Γιαννακός» του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων τη Δευτέρα 20/5/2019 με παρουσία των μαθητών, των καθηγητών και προσκεκλημένων του σχολείου.