Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε.  Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της  Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το τέταρτο έτος πληρωμής (2016) της πενταετίας μετά τις ενστάσεις (2η Πληρωμή).
Δικαιούχοι παραγωγοί: 2 , με συνολικό ποσό πληρωμής: 35.807 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Νταμάγκα Ευαγγελία).