Ο Μύλος αλλάζει και η καινούρια χρονιά τον βρίσκει με νέα θεματολογία, νέες και εντυπωσιακές κατασκευές αλλά με τον ίδιο πάντα στόχο - "Όλη η Ελλάδα να βρεθεί και πάλι εδώ".
Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες από την προετοιμασία του νέου Μύλου: