Οι μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης τoυ τομέα και της ειδικότητας Πληροφορικής αντίστοιχα, του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων επισκέφθηκαν την Παρασκευή 2-2-2018 τις εγκαταστάσεις του e-Trikala. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική επίσκεψη εντάσσεται στην προετοιμασία των μαθητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ που έχει εγκριθεί στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων και αφορά την «Κατάρτιση Μαθητών και Καθηγητών των ΕΠΑΛ στο Σύγχρονο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον»  που ένα μέρος της θα πραγματοποιηθεί σύντομα στη Λισαβόνα  της Πορτογαλίας.
Στο επιχειρησιακό κέντρο του e-Trikala οι μαθητές ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις e-δράσεις του και τα πρωτοπόρα προγράμματα που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των άλλων οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Δημοσθένης, τις Ευφυείς Μεταφορές, της Τηλεπρόνοιας και το Μητροπολιτικό Δίκτυο. Επίσης, έγινε  ξεχωριστή αναφορά στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «λεωφορείο χωρίς οδηγό (CityMobil2)» που υλοποιήθηκε αλλά και σε αυτά που θα ακολουθήσουν με τη συνδρομή του e-Trikala. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας του λεωφορείου χωρίς οδηγό, παρομοιάζοντάς το με τα οχήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής που προγραμματίζουν οι ίδιοι. Τέλος ξεναγήθηκαν στο Data Room του e-Trikala και ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργίας του.

Οι εκπαιδευτικές-διδακτικές επισκέψεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων γιατί με αυτές οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες που συνιστούν τη βάση απόκτησης της γνώσης ενώ το Σχολείο ανοίγεται στη ζωή και στην κοινωνία.
Η διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και οι καθηγητές που συμμετείχαν στην επίσκεψη, κ. Γεώργιος Γίδας, κ. Ιωάννης Γκάζας και Ευάγγελος Μαντζάνας ευχαριστούν θερμά, τον κ. Γοργογέτα Γεώργιο για την υποδοχή και την ενημέρωση των μαθητών.