Στην τοποθέτησή του ο βουλευτής Τρικάλων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Χρήστος Σιμορέλης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: "Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις" ανέφερε τα εξής:
«Η σημερινή μας παρουσία εδώ, για τη ψήφιση του νομοσχεδίου για τους δασικούς συνεταιρισμούς, έρχεται να καλύψει ένα υπαρκτό έλλειμα που υπάρχει στη νομοθεσία που αφορά τη συνεταιριστική δράση σε ένα σημαντικό κομμάτι του φυσικού μας πλούτου τις δασικές εκτάσεις. Η νομοθεσία που προτείνουμε ξεκαθαρίζει το τοπίο, ξεχωρίζοντας τους δασικούς από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και προσπαθεί να συνδυάσει τη σωστή αξιοποίηση των δασών με την προστασία του δασικού οικοσυστήματος. Στόχος είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της δασικής οικονομίας στο ΑΕΠ και η ανασύσταση του δασικού συνεργατισμού.
Πετυχαίνουμε δηλαδή την καλύτερη οργάνωση των συνεταιριστικών σχημάτων, στοχεύοντας στην αειφορική διαχείριση των δασών και διασφαλίζουμε το επάγγελμα του δασεργάτη, ως πρωταγωνιστή σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Τα οφέλη των ορεινών περιοχών θα είναι πολλαπλά.
Πρόθεση της Κυβέρνησης, αλλά και διαρκές αίτημα της αριστεράς είναι να προωθηθεί ο συνεταιριστικός τρόπος ανάπτυξης. Οι συνεταιρισμοί είναι βασικός άξονας της στρατηγικής μας για την προοδευτική διέξοδο από την κρίση και τη διαμόρφωση μιας νέας οικονομίας των αναγκών. Για πολλά χρόνια οι συνεταιρισμοί ήταν σε άσχημη κατάσταση και πολλοί ήταν ανενεργοί. Συναντήσαμε τεράστιο νομικό και οργανωτικό έλλειμα που προσπαθούμε να καλύψουμε τόσο με το προηγούμενο νομοσχέδιο όσο και με αυτό τώρα. Θέλουμε να δημιουργηθούν οικονομικά εύρωστες επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με δημοκρατία και θα εποπτεύονται από την πολιτεία παρέχοντας αγαθά υψηλής ποιότητας.
Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η πλειοψηφία των φορέων είναι θετικοί στο νομοσχέδιο καθώς θα συνεισφέρει στη μείωση της ανεργίας και στην τοπική ανάπτυξη. Σημαντικό επίσης είναι, αυτές οι συνεταιριστικές οργανώσεις να μην μείνουν μόνο στην εκμετάλλευση των δασικών πόρων, αλλά να συνδέσουν τη λειτουργία τους με τη μεταποίηση αυτών των προϊόντων και την εξαγωγή του σε μεγαλύτερες αγορές. Να τονίσουμε επιπλέον ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα του δασεργάτη, γεγονός πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και τη σωστή αξιοποίηση των δασών.
Το παρόν νομοσχέδιο συνδέεται με όλα τα προηγούμενα σε μία προσπάθεια να αποκαταστήσουμε την ελληνική οικονομία που κατακρεουργήθηκε τα περασμένα έτη με κακές και πολλές φορές σκανδαλώδεις πολιτικές. Δεν είναι εύκολο σε καθεστώς οικονομικής στενότητας και χωρίς τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων να γίνει γρήγορα αυτό. Αλλά φάνηκε ότι η αλλαγή των παθογόνων πρακτικών που μας έφεραν στο χείλος της καταστροφής είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
Οι ευθύνες για τον εκφυλισμό των συνεταιρισμών και της ιδέας του συνεργατισμού στον αγροτικό χώρο, βαρύνουν εξίσου το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Καλλιεργώντας πελατειακές σχέσεις και πραγματοποιώντας μηδενικούς ελέγχους τον οδήγησαν δυστυχώς στην απαξίωση.  Κάνουμε μια νέα αρχή που εντάσσεται στον πυλώνα της δίκαιης ανάπτυξης για την υπέρβαση της κρίσης. Σε αυτό συμπαραστάτης μας θα είναι ο ελληνικός λαός, ο κόσμος της εργασίας που καθημερινά δίνει τη μάχη της επιβίωσης σε μια δύσκολη πραγματικότητα.
Με χαρά θα υπερψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο και  όσα ακολουθήσουν με αναπτυξιακό πρόσημο και σεβασμό στον εργαζόμενο, την κοινωνία και το περιβάλλον».