Με νέα ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό, συνολικού προϋπολογισμού 205.000, ευρώ ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων. Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη το τοπικό νοσηλευτικό Ίδρυμα θα ενισχυθεί με ένα βρογχοσκόπιο με κάμερα και πυλώνα για την Πνευμονολογική Κλινική (50.000 ευρώ), με ένα yang laser για την Οφθαλμολογική Κλινική (25.000 ευρώ), δύο Χειρουργικές Τράπεζες (80.000 ευρώ) και ένα πλήρες σετ αναισθησιολογικού (50.000 ευρώ)  που θα βοηθήσει την Χειρουργική Κλινική.