Άλλο ένα έργο για τρικαλινούς κτηνοτρόφους υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για την κατασκευή αγωγού για την άρδευση των κτηνοτροφικών μονάδων της Αγρελιάς.
Το έργο έχει ως τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Αγρελιάς» και ήδη είχε ξεκινήσει από το 2018 η διαδικασία (μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία, τεύχη δημοπράτησης, διαγωνισμός).
Είχε, δε προϋπολογισμό 80.000 € από χρήματα του Δήμου, με στόχο, να κατασκευαστεί ένας αγωγός 1880 μ. περίπου, που θα μεταφέρει νερό από τη λιμνοδεξαμενή μέσω άλλου αγωγού, στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Βεβαίως το έργο περιλαμβάνει όλες τις συνοδές εργασίες για τον αγωγό και τη σχετική σύμβαση για την κατασκευή του υπέγραψε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, εκπρόσωπο της εταιρείας «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ», με ποσό 30.988,69 € (με ΦΠΑ)
Έτσι, μετά την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής στη θέση «Ζαγορίτη», ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τα έργα συνολικότερα για την ύδρευση σε ένα από τα πιο ορεινά χωριά. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει ήδη από το 2015 οι εργασίες ηλεκτροδότησης της γεώτρησης (80.000€), η ανακατασκευή της, εργασίες στη δεξαμενή, αλλά και έργα υποδομής (άλλα 31.000€), δηλαδή παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής του υφιστάμενου οδικού δικτύου.