Στα 23 εκ. ανέρχεται ο προϋπολογισμός των 24 εκτελεστέων έργων που θα υλοποιήσει η ΔΕΥΑΤ τοπ 2021. Εργα ύδρευσης και αποχέτευσης στα Τρίκαλα και τα χωριά, που συμπληρώνουν και αυξάνουν τις υποδομές που κατασκευάζει η δημοτική επιχείρηση για τους πολίτες.

Το ποσό αυτό των 22.979.865,33 € για την ακρίβεια, είναι (μαζί με αυτό του 2020) το μεγαλύτερο που έδωσε η ΔΕΥΑΤ την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα 2,46 εκ. € το 2012, η αύξηση φτάνει στα 4,42 εκ.  το 2018 για να εκτιναχθεί το 2020 και το 2021 σε 23 εκ. € περίπου για κάθε χρόνο

Τα έργα της επόμενης χρονιάς είναι και συνεχιζόμενα και νέα, τόσο σε ύδρευση, όσο και σε αποχέτευση.

Σημειώνεται όμως ότι η ΔΕΥΑΤ δε σταματά σε αυτά τα έργα. Αρκετά ακόμη έργα υποβάλλονται άμεσα προς ένταξη σε προγράμματα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το αποτύπωμα των έργων της ΔΕΥΑΤ για το επόμενο έτος, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην οικονομία του Δήμου Τρικκαίων.

Αναλυτικά, ανά κατηγορία, τα έργα είναι:

ΥΔΡΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)

1.    Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης του κέντρου της πόλης των Τρικάλων (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ): 2.950.000 €

2.    Επέκταση συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύων ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Εστιαιώτιδος, Μεγάλων Καλυβίων, Καλλιδένδρου, Φαλώρειας και Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων (ΕΣΠΑ): 1.297.410 €

3.    Εφαρμογή ζωνοποίησης και αντικατάσταση παλαιών αγωγών δικτύου πόλεως Τρικάλων ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ 12.050.000 €

4.    Επισκευαστικές εργασίες στην εξωτερική επιφάνεια υδατοπύργων Τ.Κ.: 50.000 €

5.    Περιφράξεις αντλιοστασίων, δεξαμενών και υδατοπύργων : 23.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: 16.370.410 €

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ) 

1.    Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό Πυργετού : 1.086.776,55 €

2.    Επέκταση δικτύου ακαθάρτων στον οικισμό Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων, έτους 2018: 58.993,74 €

3.    Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Καλονερίου: 14.306,83 €

4.    Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στους οικισμούς Αμπελάκια και Φλαμουλάκι: 450.000 €

5.    Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς Σωτήρας και Κηπακίου Καλαμπάκας του Δήμου Τρικκαίων: 321.489,21 €

6.    Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων (ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ) 3.410.000 €

7.    Βελτιώσεις στα δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων της περιοχής  Μπάρας Τρικάλων: 40.000 €

8.    Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στις συνοικίες Πάσχου και Εργοστασίου Γάλακτος: 333.400 €

9.    Εκπόνηση ΜΠΕ και Τεχνικής Προμελέτης με τα τεύχη Δημοπράτησης για την νέα ΕΕΛ Πλάτανος - Ρίζωμα: 5.589 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: 5.720.555,33

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ : 22.090.965,33

ΥΔΡΕΥΣΗ (NEA ΕΡΓΑ) 

1.    Επέκταση δικτύου υδρεύσεως με αυτεπιστασία 2021: 200.000 €

2.    Ύδρευση Πρίνους: 50.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ: 250.000 €

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (NEA  ΕΡΓΑ) 
1.    Επέκταση δικτύου ακαθάρτων με αυτεπιστασία 2021: 35.000 €

2.    Κατασκευή δικτύου ομβρίων με αυτεπιστασία 2021: 140.000 €

3.    Δίκτυο ομβρίων στο τέρμα της οδού Μετεώρων: 95.400 €

4.    Ολοκλήρωση αντλιοστασίου Φ800 πλησίον ΕΕΛ: 110.000 €

5.    Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ομβρίων Φ800 στην οδό Μακεδονίας: 67.000 €

6.    Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων περιοχής Αγίας Μονής του Δήμου Τρικκαίων: 139.000 €

7.    Κατασκευή υπογείου αντλιοστασίου ακαθάρτων της περιοχής Μπαλκούρας: 32.500 €

8.    Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Σαραγίων: 20.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ: 638.900 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: 888.900 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021: 22.979.865,33 €