Την πλήρωση μιας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου γιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας Νεφρολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Β’ προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών, από 28 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου.