Συντηρήσεις κτηρίων, πλακοστρώσεις, ανακαινίσεις χώρων, εξοπλισμός, υπόγειοι κάδοι, φανάρια με χρονομέτρηση και πλήθος άλλων «μικρών» παρεμβάσεων υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων.

Πρόκειται για σειρά έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που σχεδιάστηκαν για να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Για τα 18 έργα που σχεδίασε ο Δήμος Τρικκαίων, υποβλήθηκε σχετική πρόταση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του υπουργείου Εσωτερικών.

Αυτό με τη σειρά του ενέκρινε ποσό 980.900€, το οποίο αποδέχθηκε το βράδυ της 22ας Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων.

Ετσι ο Δήμος μπορεί πλέον να προχωρήσει στην κατασκευή έργων, στην υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων, προς όφελος των πολιτών.

Αυτά τα έργα – παρεμβάσεις είναι:

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ(€)

Συντήρηση δημοτικών κτηρίων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα

24.800

Ανακαίνιση χώρου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δ.Τρικκαίων

24.800

Πλακοστρώσεις ΤΚ Παλαιοπύργου

80.000

Πλακοστρώσεις ΤΚ Ζηλευτής

60.000

Προμήθεια και εγκατάσταση λεβήτων θέρμανσης με φυσικού αερίου

24.800

Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακών σταθμών Δ.Τρικκαίων

70.000

Προμήθεια σηματοδοτών νέας τεχνολογίας

20.000

Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείου συστήματος κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 4.400 lt (5τμχ)

100.000

Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών για διενέργεια πολιτιστικών εκθέσεων ή εκδηλώσεων του Δήμου Τρικκαίων

24.800

Προμήθεια και κατασκευή ειδικών τεμαχίων από μασίφ ξυλεία για την ανάδειξη του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Τσιτσάνη

24.800

Προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού για πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου Τρικκαίων

24.400

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση και υποβολή πρότασης του Δ. Τρικκαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «ανέγερση ή/και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων»

12.000

Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου Παιδικού Σταθμού Μεγ. Καλυβίων

100.000

Αστικές Αναπλάσεις 2019-2020

150.000

Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης γηπέδου Αγ. Οικουμενίου

10.000

Επέκταση περιπατητικού διαδρόμου στο Αθλητικό Πάρκο Σωτήρας

125.700

Προμήθεια εξοπλισμού υποδοχής για πολιτιστικό χώρο του Δήμου Τρικκαίων

24.800

Αναπλάσεις και βελτίωση υποδομών ΤΚ Αγρελιάς

80.000