Συγκροτήθηκε σε σώμα την 9 Νοεμβρίου το νέο Δ. Σ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, το οποίο εξελέγη από τις εκλογές της 6ης Νοεμβρίου και έγινε η κατανομή αξιωμάτων ως κάτωθι:

Λάππας Αναστάσιος Πρόεδρος

Καλογερομήτρος Δημήτριος Α΄ Αντιπρόεδρος

Ταμπακιώτης Ευάγγελος Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλιάγας Αθανάσιος Γραμματέας

Δημοβέλης Γεώργιος Ταμίας

Τσιώνας Ιωάννης Αναπληρωτής Γραμματέας

Πλησιώτης Σωτήριος Αναπληρωτής Ταμίας

Γάτος Δημήτριος Μέλος

Μπαλατσός Σπυρίδων Μέλος

Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος Μέλος

Σιαφαρίκας Δημήτριος Μέλος