Στις ράγες μπαίνει το πρώτο μεγάλο έργο για τα Τρίκαλα των επόμενων ετών.

Οπως σημειώνεται σε δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής "συνολικά 17 μελετητές – εξαιρετικός αριθμός – κατέθεσαν φάκελο συμμετοχής στον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων για τις δύο κεντρικές πλατείες, Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντίστασης.

Ο ακριβής τίτλος ήταν «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμό Προσχεδίων ανάπλασης της πλατείας  Ηρώων Πολυτεχνείου και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων».
Με δεδομένη την πρόσφατη απεργία και κάποιες καθυστέρησης αποστολής των φακέλων, είναι πιθανό αυτός ο ήδη μεγάλος αριθμός να αυξηθεί, φέρνοντας τα Τρίκαλα στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής παρέμβασης σε μια σύγχρονη πόλη.
Διότι ο διαγωνισμός που προκήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων αφορά ακριβώς σε αυτό: στο νέο πρόσωπο μιας νέας και σύγχρονης πόλης στον 21ο αιώνα, που δεν θα ξεχνά το παρελθόν και την παράδοση. Αλλά και που, ταυτοχρόνως, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νέα εποχή, με βάση και τις εξελίξεις, στις οποίες ο Δήμος Τρικκαίων πρωτοστατεί ή συμμετέχει.
Με τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των προσχεδίων (στις 31 Μαΐου 2018 και μετά από παράταση 15 ημερών, λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος), αρχίζει μια νέα διαδικασία. Αυτή της αποτίμησης των φακέλων που υποβλήθηκαν. Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια πενταμελή κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τους:
1.Δημήτριο Φιλιππιτζή, αρχ. μηχ/κό, αρχιτ. διδάσκων του Τμήματος  Αρχιτεκτονικής του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
2.Ανδρέα Λάζαρη, αρχ. μηχ/κό, ελεύθ. Επαγγελματίας
3.Δημήτριο Ησαΐα, αρχ. μηχ/κό, καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ
4.Κίζη Ιωάννη, αρχ. μηχ/κό, ομ. καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ
5. Ασπασία Καρανάσιου, αρχ. μηχ/κό του Δήμου Τρικκαίων
Τα τρία μέλη προήλθαν μετά από κλήρωσης από τον κατάλογο κριτών των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών που τηρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Φιλιππιτζής αποδέχθηκε πρόσκληση του Δήμου Τρικκαίων ως εκ των προσωπικοτήτων μέλος και η κ. Καρανάσιου εκπροσωπεί τον Δήμο Τρικκαίων.
Η επιτροπή εντός του Ιουνίου θα συνεδριάσει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία με τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, αποδίδοντας και τα σχετικά βραβεία. Το πρώτο ανέρχεται σε 3.235€, το δεύτερο σε 2.370€ και το τρίτο σε 1.580€.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα κληθεί αμέσως μετά να εκπονήσει τη σχετική μελέτη, πάνω στην οποία θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Τα χρήματα για τον διαγωνισμό (42.000€) προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων.

Τα χρήματα για το έργο, θα προέλθουν από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπλασης (ΣΒΑΑ), που ο Δήμος Τρικκαίων υπέβαλλε στην περιφέρεια Θεσσαλίας μία ημέρα πριν προς έγκριση. Με προϋπολογιζόμενο ποσό 1.300.000 € για το έργο «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με παρόχθια ζώνη» φαίνεται η τεράστια σημασία που έχει για τον Δήμο Τρικκαίων η αλλαγή στην πόλη των Τρικάλων. Φαίνεται, επίσης, η σημασία που είχαν για την κοινωνία οι διαδικασίες διαβούλευσης για το ΣΒΑΑ, αλλά και οι συνεχείς προσπάθειες για ένταξη του Δήμου στο ΣΒΑΑ. Αν αυτό το έργο, συνδυαστεί και με το προϋπολογισμού 2,75 εκατ. € για την «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του  σχεδίου πόλης», γίνεται φανερή η αλλαγή που διαμορφώνεται στην πόλη των Τρικάλων."