Από τον Σεπτέμβριο του 2014, στον Δήμο Τρικκαίων υλοποιείται το «Πρόγραμμα Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», απασχολούνται 26 εργαζόμενοι και λειτουργούν οι εξής δομές:
•    Γραφείο Διαμεσολάβησης
•    Κοινωνικό Παντοπωλείο
•    Κοινωνικό Φαρμακείο
•    Κοινωνικό Εστιατόριο
•    Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας, που βασίστηκε καθαρά στην Πολιτική Βούληση, όσες Δομές ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, θα λειτουργήσουν με μειωμένο προσωπικό, κάτι το οποίο δεν τους είχε επιβάλλει το ΕΚΤ. Δηλαδή, το Υπουργείο Εργασίας είχε την δυνατότητα να εντάξει όλες τις Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο νέο ΕΣΠΑ αυτούσια και να μην προβεί σε μειώσεις προσωπικού, όπως έγινε από 01/01/2017 που οι δομές Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 και λειτουργούν με λιγότερο από το  ΜΙΣΟ προσωπικό, δηλαδή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι 2 εργαζόμενοι εκ των 5 και στο Κοινωνικό Φαρμακείο 2 εργαζόμενοι εκ των 3.
Οι δομές Κοινωνικό Εστιατόριο, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων και Γραφείο Διαμεσολάβησης απειλούνται με κλείσιμο καθώς μέχρι σήμερα ο Περιφερειάρχης δεν δείχνει την βούληση να τις εντάξει στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 γιατί προφανώς, οι Κοινωνικές ανάγκες δεν είναι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας. Συνεπώς, τέλη Φεβρουαρίου θα οδηγηθούν στην ανεργία 22 εργαζόμενοι ακόμη.
Όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί εάν το Υπουργείο Εργασίας είχε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ να εντάξει τις Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο νέο ΕΣΠΑ, αυτούσια, όπως έκανε και με άλλα προγράμματα!!!!!!!
Οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές ζητάμε:
1.    Από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων να μας ενημερώσουν εγγράφως
•    για τις κινήσεις τους απέναντι στο Υπουργείο Εργασίας τους σχετικά με την άδικη αντιμετώπιση του προγράμματος Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
•    για τις κινήσεις τους προς τον κ. Αγοραστό.
•     για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και την υπογραφή των συμβάσεων μας.
2.     Από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να μας ενημερώσει εγγράφως για τις προθέσεις του και τους λόγους που μέχρι σήμερα δεν έχει εντάξει τις υπόλοιπες δομές στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι Εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών Δήμου Τρικκαίων