Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βασίλης Γιαγιάκος, επισημαίνοντας 3 βασικές δυσλειτουργίες του προγράμματος "e-λιανικό", που αφορά στην δημιουργία ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), επιχειρήσεων. 

Όπως αναφέρει στην επιστολή του, οι επισημάνσεις του στόχο έχουν την βελτίωση του προγράμματος, έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε αυτό περισσότερες επιχειρήσεις. 

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βασίλης Γιαγιάκος, αναφέρει τα εξής: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Στο πλαίσιο της προδημοσίευσης του νέου προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» για δημιουργία/αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) από επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, ως φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και παροχής πληροφόρησης στις επιχειρήσεις – μέλη μας για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, θέλουμε με την παρούσα επιστολή να επισημάνουμε 3 βασικές δυσλειτουργίες του προγράμματος, οι οποίες θα αφήσουν εκτός πολλές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα.  

1. Να συμπεριληφθούν ως επιλέξιμες κι όσες επιχειρήσεις έχουν μικτή δραστηριότητα με δευτερεύοντα ΚΑΔ τον 47.  

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις μεταποίησης – λιανικού εμπορίου ή και παροχής υπηρεσιών – λιανικού εμπορίου, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά, αφού κατά την περίοδο του lock down έκλεισαν τα φυσικά τους καταστήματα λιανικής πώλησης κατόπιν κρατικής εντολής.    

2. Το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά την προκήρυξη της δράσης, δεν επαρκεί είτε από πλευράς τεχνικής υποστήριξης είτε από πλευράς διασύνδεσης του ηλεκτρονικού καταστήματος με τις τράπεζες. Θα πρέπει ο χρόνος για την ολοκλήρωση του e-shop και την εξόφληση του, τουλάχιστον να διπλασιαστεί στους 2 μήνες.

3. Η καλύτερη διαδρομή για την υλοποίηση του έργου, δεδομένης της ανεπαρκούς ρευστότητας στην αγορά, θα ήταν πρωταρχικά η έγκριση των προτάσεων, η εκταμίευση της χρηματοδότησης ως προκαταβολή και στη συνέχεια η υλοποίηση με τον έλεγχο να ακολουθεί. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να το υλοποιήσετε με ταχύτατες διαδικασίες, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν τα χρήματα για να ακολουθηθεί αυτή η οδός. 

Οι συνθήκες είναι δύσκολες και λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί για το μέλλον, θα πρέπει να αξιοποιούνται τα χρηματοδοτικά προγράμματα στο μέγιστο βαθμό.