Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων, πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσηςτων μαθητώνπου έχουν επιλεγεί να λάβουν μέρος στις κινητικότητες του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο «SMART BUILDINGS AND ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS».
Η ημερίδα  αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων, που έχουν σκοπό να προετοιμάσουν τους μαθητές μέχρι την πραγματοποίηση της κινητικότητας και να τους δώσουν την δυνατότητα να γνωρίσουν το αντικείμενο της κατάρτισης. Στην εκδήλωση αυτή, ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κ. ΑθανάσιοςΝτιντής παρουσίασε στους μαθητές τα «Έξυπνα σπίτια» και πως αυτά λειτουργούν, κάνοντας αυτοματοποίηση των ρυθμίσεων ανάλογα με τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν και επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ που έχει εγκριθεί στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων είναι:
• Η κατάρτιση των συμμετεχόντων στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και στις δυνατότητες που αυτά δίνουν στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανόνες που αφορούν στην διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.
• Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι και θα ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες "προκλήσεις".
• Η απόκτηση εξειδικευμένης εμπειρίας μέσω εκπαίδευσης με επισκέψεις σε έργα του είδους αυτού.
Η προετοιμασία των μαθητών θα συνεχιστεί μέχρι την πραγματοποίηση της κινητικότητας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ , KA1 για 14 μαθητές του τομέα Ηλεκτρολογίας στην Κύπρο και 14 μαθητές του τομέα Μηχανολογίας στην Βαρκελώνη στις αρχές του 2017.