Στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργαζομένων, μέσα από σχετική προκήρυξη, δίνοντας ένα τέλος στα συνεργεία καθαριότητας προχωρά η διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων. Η διαδικασία αναμένεται να «τρέξει» από την προσεχή εβδομάδα και αφορά 39 θέσεις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας -σε πρώτη φάση- μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017. Το προβλεπόμενο ωράριο των απασχολούμενων θα είναι (βάσει των ατομικών συμβάσεων) 8ωρο, 6ωρο ή 5ωρο, ανάλογα με τις ανάγκες καθαριότητας που καθορίζονται σε Κλινικές ή Τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σε ότι αφορά την προκήρυξη, η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων θα είναι πιθανότατα 10 ημέρες (από την ημερομηνία της δημοσίευσης), ενώ σημαντικό ρόλο για την μοριοδότηση των ενδιαφερομένων θα παίξει η προϋπηρεσία στον συγκεκριμένο τομέα, σε Νοσοκομεία ή άλλες δομές Υγείας.