Όπως ανακοινώθηκε χθες από τη Διεύθυνση Απασχόλησης του ΟΑΕΔ αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, (στην ενότητα «Προγράμματα Απασχόλησης» - «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα»), ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016 για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε Επιβλέποντες Φορείς όπως και ο Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος.
Ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για 5 μήνες με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης. Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων επιλέχτηκαν έξι άτομα για ισάριθμες θέσεις και συγκεκριμένα για εργασία βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού σε αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής μας.
Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 8η Ιουνίου και ώρα 8η πρωινή έως και τη 10η Ιουνίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, (επισυνάπτοντάς τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 10ης Ιουνίου προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).