Εγκρίσεις τευχών δημοπράτησης και αποτελέσματα διαγωνισμών για έργα συνολικού προϋπολογισμού  8.370.481,20 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αναλυτικά για το νομό Τρικάλων:
- Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Έργα βελτίωσης της ασφαλείας τεχνικών του οδικού δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση οδοστρώματος σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της  Π.Ε. Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού:150.000,00 € (με ΦΠΑ).
- Έγκριση δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης – Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού:  300.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης οβριών σήραγγας Μεσοχώρας» προϋπολογισμού 175.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Έγκριση της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργικότητα της γεφύρας του Πηνειού ποταμού επί της οδού Καλαμπάκας – Διάβας» προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ)
- Έγκριση  διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λάμπες, μετασχηματιστές κλπ) για συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2016»,  προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
- Έγκριση Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια υλικών για τη βελτίωση της σήμανσης και της ασφάλειας τεχνικών του ορεινού οδικού δικτύου Π.Ε Τρικάλων 2016», προϋπολογισμού 73.800,00 € (με ΦΠΑ)
- Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016 στην περιοχή του Δήμου Πύλης» προϋπολογισμού 200.000 € (με ΦΠΑ)
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών προκληθεισών από πλημμύρες κατά την περίοδο 2015-2016 στην περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας»
προϋπολογισμού 99.000,00 € (με ΦΠΑ).
- Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού προς Μηλιά  Τρικάλων εργολαβία 2016» προϋπολογισμού 150.000,00 € (με ΦΠΑ).