Εγκαταστάθηκαν στα πρώτα σπίτια οι πρόσφυγες στα Τρίκαλα. Η δομή φιλοξενίας στο Ατλάντικ δεν έχει κλείσει ακόμη καθώς διαβιούν εκεί προσωρινά κάποιοι άνθρωποι, εντούτοις, ο στόχος είναι να κλείσει τις επόμενες ημέρες.
Συγκεκριμένα, με ευθύνη της e-trikala Α.Ε. εγκαταστάθηκαν στα πρώτα οκτώ (8) σπίτια εντός της πόλης των Τρικάλων οκτώ (8) οικογένειες προσφύγων, δηλαδή εικοσιεπτά (27) άνθρωποι.
Πλέον από τους πρόσφυγες που εξαρχής είχαν φιλοξενηθεί στη δομή Τρικάλων απομένουν πολύ λίγοι για μεταστέγαση. Έτσι, εντός των επομένων ημερών και με την μεταστέγαση των τελευταίων προσφύγων η δομή θα κλείσει. Να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους πρόσφυγες που έμεναν στη δομή μεταφέρθηκαν σε άλλες πόλεις (κυρίως Κρήτη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη).
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι αρχικές ανακοινώσεις αφορούσαν σε είκοσι (20) σπίτια στα Τρίκαλα των οποίων οι ιδιοκτήτες ενοικιάζουν μέσω του προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας για την μεταστέγαση προσφύγων από το Ατλάντικ.

ert.gr