Τρία νέα οχήματα προμηθεύεται ο Δήμος Τρικκαίων, αυξάνοντας και εκσυγχρονίζοντας τον στόλο του. Με βάση τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση του έργου τους, ο Δήμος Τρικκαίων προκήρυξε διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού» για:

- 1 Φορτηγό όχημα πετρελαιοκίνητο, ανατρεπόμενο, διαξονικό, με 129.000 €

- 1 Καλαθοφόρο όχημα με 100.000 €

- 1 Ελαστικοφόρο εκσκαφέα με 175.000 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 500.960 € (με ΦΠΑ) προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο διαγωνισμός λήγει στις 30 Ιουλίου 2021 και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων (www.trikalacity.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις»)

Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει να ανανεώνει τον στόλο των οχημάτων κάθε είδους, με συνεχείς διαγωνισμούς, ειδικά για τις υπηρεσίες Πρασίνου και Καθαριότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι από την παραμονή του νέου έτους, μέχρι τον Ιούνιο του 2021, προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για άλλα 18 οχήματα: 5 απορριμματοφόρα (με 837.000 €) και 13 νέα οχήματα (με 300.000€). Ετσι, με περίπου 1,6 εκ. € ο Δήμος Τρικκαίων μέσα σε έξι μήνες εκσυγχρονίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, έχοντας ήδη ανανεώσει τα προηγούμενα χρόνια, τμήμα του στόλου οχημάτων.