Λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη  της παράτασης του υφιστάμενου προγράμματος των Κοινωνικών Δόμων Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στις 28/02/2017, σε συνδυασμό με τις σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες για την έναρξη λειτουργιάς των Δόμων Παροχής Βασικών Αγαθών: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ,  Κέντρα κοινότητας  και Κοινωνικού εστιατόριου μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της ΠΕΠ Θεσσαλίας, ωφελούμενοι και εργαζόμενοι των κοινωνικών δομών εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την επικείμενη διακοπή λειτουργίας των Δομών. Χιλιάδες συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας θα στερηθούν των υπηρεσιών που τους παρέχονται με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στην εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Ωφελούμενοι και Εργαζόμενοι με αφορμή τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι ο χρόνος που απομένει για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είναι ελάχιστος, ελπίζουν σε άμεση ανταπόκριση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των τοπικών κυβερνητικών βουλευτών για να υπάρξει λύση ώστε τέλος Φεβρουαρίου να αποφθεχθεί το ΛΟΥΚΕΤΟ στις Κοινωνικές Δομές, οι οποίες λειτουργούν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2014.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης Φτώχειας αποφασίζει : Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου
Οι εργαζόμενοι και οι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών θα συγκεντρωθούν  στις 8:30 π.μ  στον χώρο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.