Η Ν.ΕΦ.Ε. του Ν. Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων, θα υποβάλλονται στη Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 της Τρίτης, 12 Απριλίου 2016 μέχρι την 19:00 ώρα της Πέμπτης 14 Απριλίου 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Ν.ΕΦ.Ε. τα παρακάτω:
α. Δήλωση υποψηφιότητας σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγκυκλίου των εσωκομματικών εκλογών (ΕΝΤΥΠΟ 25).
β. Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού τους Δελτίου Ταυτότητας (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).
γ. Κατάσταση μελών της Νομαρχιακής Συνέλευσης (ΝΟ.Σ.) Τρικάλων που υπογράφουν την υποψηφιότητά τους, όπως παρακάτω:
 (1) Είκοσι (20) υπογραφές μελών της ΝΟ.Σ. που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, εφ’ όσον οι υποψήφιοι είναι μέλη της ΝΟ.Σ. (ΕΝΤΥΠΟ 26).
 (2) Τριάντα (30) υπογραφές μελών της ΝΟ.Σ. που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, εφ’ όσον οι υποψήφιοι είναι δεν μέλη της ΝΟ.Σ. (ΕΝΤΥΠΟ 27).
Η ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων θα διεξαχθεί την Κυριακή, 17 Απριλίου 2016, από την 08:00 ώρα έως την 14:00 ώρα, στα γραφεία της Νομαρχιακής Οργάνωσης Τρικάλων.
Mέχρι στιγμής το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει οι Νίκος Μουζακιάρης και Μιχάλης Μπαγιώτης.