Ανοδικές τάσεις επικρατούν στα καύσιμα εξαιτίας της διεθνής συγκυρίας αλλά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με τους πρατηριούχους να καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην μείωση του για να υπάρξει κατανάλωση αλλά και να περιοριστεί το λαθρεμπόριο.
Όπως σημειώνεται από τους βενζινοπώλες «σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και από τους υψηλότερους φόρους και εισφορές σε επίπεδο ΕΕ, παρατηρούνται υψηλές τιμές στη λιανική των καυσίμων, κατατάσσοντάς την στις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.»
Στο νομό Τρικάλων η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 1,56 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης τα 1,39 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης ξεπερνά το 1 ευρώ το λίτρο.