Στο νέο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 εντάχθηκαν τρία έργα του Δήμου Πύλης. Αναλυτικά:
-Οριστικά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη» το έργο «Ε. Ο. Τρικάλων – Άρτας: Κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο», προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ.
Ο νέος δρόμος θα είναι  μήκους 4,5 χ.λ.μ.  από την Πύλη στο Παλαιομονάστηρο, που θα περιλαμβάνει και την παράκαμψη των οικισμών αυτών, παράπλευρο δίκτυο και τους απαραίτητους κόμβους. Θα βελτιωθεί η ασφαλής επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων, θα μειωθεί η απόσταση από τα Τρίκαλα στην Πύλη και τις γύρω περιοχές, θα υπάρχει ευκολία πρόσβασης στο τουριστικό κομμάτι του Δήμου μας, θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη των υπαρχόντων επιχειρήσεων.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Προβλέπονται:
Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50 χλμ
Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,450 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 1)
Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου αριστερά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 0,750 χλμ (αριστερή παράπλευρη οδός)
Η κατασκευή αγροτικού δικτύου δεξιά κατά την φορά χιλιομέτρησης μήκους 4,250 χλμ (νότια παράπλευρη οδός 2)
Η κατασκευή ισόπεδου κόμβου Αγίου Βησσαρίωνα (μορφής «ταυ»)
Η κατασκευή του ισόπεδου κόμβου Πύλης (μορφής «σταυρού»).
- Οριστικά εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Ύδρευση οικισμού ΑΕΤΟΥ του Κ.Δ. Παχτουρίου» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
Το έργο είναι Προϋπολογισμού δαπάνης 201.626,02 Ευρώ με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 15/02/2017.
Θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι  με την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών ύδρευσης. Μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι η υγιεινή και με ποιότητα παροχή πόσιμου νερού.
- Οριστικά εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙΟΥ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
Το έργο είναι Προϋπολογισμού δαπάνης 262.113,82 Ευρώ με ημερομηνία έναρξης των εργασιών την 15/02/2017.
Θα εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι  και οι επισκέπτες με την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών ύδρευσης.
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κων/νος Μαράβας, εκφράζει την ικανοποίησή του με τις εξελίξεις, ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν για την επίτευξη των παραπάνω και δηλώνει ότι θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό όλων.