Σε 188.873 ανέρχεται ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες στη χώρα το 2015. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από την έρευνα Αμπελουργικών Καλλιεργειών της ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα επίσης με την έρευνα οι συνολικές εκτάσεις με αμπελώνες είναι 1.030.821 στρέμματα, εκτάσεις από τις οποίες 1.011.549 στρέμματα είναι με αμπελώνες παραγωγικής ηλικίας και 19.272 στρέμματα με αμπελώνες μη παραγωγικής ηλικίας. Από το σύνολο των εκτάσεων με αμπελώνες, 633.262 στρέμματα καλλιεργούνται με οινάμπελα και 397.559 στρέμματα με σταφιδάμπελα. Οσον αφορά την περιφέρεια Θεσσαλίας καλλιεργούνται 41.215 στρέμματα με σημαντικότερη οινοποιήσιμη ποικιλία τη Μοσχάτου Αμβούργου σε ποσοστό 51%
Τ.Π.