Το νέο μαγνητικό τομογράφο, τελευταίας τεχνολογίας, παρέλαβε το Νοσοκομείο Τρικάλων συνολικής αξίας 1 εκατ. ευρώ, περίπου, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται αποκλειστικά μέσω ΕΣΠΑ. Ήδη τοποθετήθηκε στον προβλεπόμενο χώρο και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία, σε διάστημα δύο μηνών από σήμερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Επίσης μέσα στις προθέσεις της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος είναι να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και η αγορά ενός καινούργιου αξονικού τομογράφου, καθώς ο τωρινός είναι παλιός και συχνά εμφανίζει αρκετές βλάβες…
Τ.Π.