Αναρτήθηκε πριν λίγες ημέρες στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ ο οριστικός πίνακας των ανέργων που θα απασχοληθούν για πέντε μήνες, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, ως φύλακες σε μουσεία και εφορείες αρχαιοτήτων. Συνολικά στις τέσσερις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Θεσσαλίας (Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων) προσλαμβάνονται 27 άτομα ως Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό ΔΕ.
Οι περισσότερες θέσεις κατανέμονται στην Καρδίτσα (10) και ακολουθούν Μαγνησία (8), Τρίκαλα (6) και Λάρισα (3). Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση, καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο επιβλέπων φορέας τοποθέτησής τους, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους.
Στη συνέχεια θα  παραλάβουν συστατικό σημείωμα, προκειμένου να υποδειχθούν στους επιβλέποντες φορείς…

Δείτε τον οριστικό πίνακα των επιτυχόντων ΕΔΩ
Τ.Π.