Η πρότυπη μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης ενέταξε στη λειτουργία της πρωτοποριακό πρόγραμμα της  ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη θεραπευτική άσκηση των ασθενών
Γιατί άσκηση και θεραπεία κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης;
Όπως εξηγούν οι υπεύθυνοι του προγράμματος «Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί πως, πολλά από τα πλέον γνωστά οφέλη της συστηματικής άσκησης στο γενικό πληθυσμό, εμφανίζονται και στους ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Όπως είναι γνωστό, οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται από σοβαρές ελλείψεις στη γενική φυσική τους κατάσταση,όπως τη σημαντική απώλεια της μυϊκής μάζας, η οποία αποτελεί έναν από τους κυριότερους δείκτες πρόβλεψης της θνησιμότητας σε αυτή την κατηγορία ασθενών. Η θεραπευτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη σωματική δραστηριότητα και την πρόληψη της απώλειας της μυϊκής μάζας των ασθενών αυτών, η οποία, με τη πάροδο του χρόνου, οδηγεί στη καλύτερη ποιότητα ζωής. Η μελέτη της θεραπευτικής άσκησης σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο χρονολογείται εδώ και 30 χρόνια σχεδόν με μια πλειάδα εφαρμοσμένων προγραμμάτων άσκησης, συμπεριλαμβανομένου της αερόβιας άσκησης,  των ασκήσεων με αντιστάσεις καθώς και συνδυασμό των δύο. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια αναφέρουν την ευεργετική επίδραση που έχουν τα προγράμματα άσκησης στη λειτουργική ικανότητα των ασθενών. Πλέον, οι παρεμβάσεις, κατά τη διάρκεια των συνεδριών αιμοκάθαρσης, έχουν γίνει δημοφιλείς στο εξωτερικό και έχουν αποδειχθεί ασφαλείς για την υγεία των ασθενών.
Οι συντελεστές του Προγράμματος
Όπωςεπισημάνει ο υπεύθυνος του προγράμματο ςΑθανάσιος Τζιαμούρτας«Στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογή Προγραμμάτων Άσκησης σε Ειδικούς Πληθυσμούς»της ειδικότητας «Άσκηση και Υγεία» της ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουμε ως κύριο στόχο την ενσωμάτωση της θεραπευτικής άσκησης ως ένα μέσο υποστηρικτικής αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη καθημερινή φροντίδα των ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονται σε χρόνια αιμοκάθαρση.Σκοπός αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της λειτουργικής  ικανότητας και της γενικότερης ποιότητας ζωής αυτών των ασθενών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του διοικητικού προσωπικού της μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «MeteoraNephrolife», όπου τόσο το ενδιαφέρον και η προθυμία, όσο και η προσπάθεια τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ένταξη των προγραμμάτων άσκησης στη σχετική μονάδα. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθυντή της Μονάδας, κ.Τσιάνα, όπου η άριστη συνεργασία με τη ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετράει αρκετά χρόνια. Συνάμα, θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να δώσω και στο νεφρολόγο, κ. Λιάκο, όπου τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Τσιάνας διακατέχονται από διευρυμένη σκέψη και θέληση με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών τους. Βέβαια, πρωτοστάτης της προσπάθειας αυτής υπήρξε ο επίκουρος καθηγητής Κλινικής Εργοφυσιολογίαςκ. Γεώργιος Σακκάς, ο οποίος στο πλαίσιο των επιστημονικών του δραστηριοτήτων ανέπτυξε μαζί με τους συνεργάτες του πλούσιο ερευνητικό έργο».
Άριστη η συνεργασία ΣΕΦΑΑ – METEORA  NEPHROLIFE. Και διδακτορική έρευνα στις εγκαταστάσεις της ΜΧΑ
«Μάλιστα, για το θέμα αυτό, από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης «MeteoraNephrolife»,η διδακτορική φοιτήτρια της ΣΕΦΑΑ Αργυρώ Κρασέ, στα πλαίσια της διδακτορικής της έρευνας, διεξήγαγε μια σειρά παρεμβάσεων άσκησης και όχι μόνο, με στόχο να αξιολογηθούν διάφοροι φυσιολογικοί δείκτες υγείας καθώς και το επίπεδο ποιότητας ζωής των ασθενών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογούνται και αναμένουμε σε λίγο να έχουμε τα πρώτα πορίσματα. Εύχομαι τα νέα αυτά πορίσματα να αποτελέσουν την αρχή για τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της «MeteoraNephrolife»και της ΣΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απώτερος στόχος μας είναι η εξεύρεση τρόπων που θα οδηγήσουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου».