Με υλικό προβολής για το Μουσείου Γεωλογικών Σχηματισμών των Μετεώρων προμηθεύεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 20.000 ευρώ (με ΦΠΑ) με τον ανάδοχο.
Αντικείμενο του έργου  είναι η  προμήθεια  και τοποθέτηση  υλικού για τη διάδοση και την προβολή του Μουσείου Γεωλογικού  Σχηματισμού  των  Μετεώρων  που  θα  λειτουργήσει   στο  Καστράκι,  στο  διατηρητέο  Δημοτικό  Σχολείου  Καστρακίου,  ήτοι  προμήθεια :
-    Αφισών εκτυπωμένων ψηφιακά σε αυτοκόλλητα βινύλια με φωτογραφικό και πληροφοριακό  υλικό .
-    Ταπετσαριών εκτυπωμένων ψηφιακά σε αυτοκόλλητο βινύλιο
-   Αφισών  (banners) σε μουσαμά, για την σήμανση του εξωτερικού χώρου
-    Αφίσας  σε μουσαμά  οπισθοφωτιζόμενη 
-     Ομοιώματος σπηλαίου από γύψο ( κατασκευή και τοποθέτηση ) 
-     Πληροφοριακών φυλλαδίων  για την προβολή και ανάδειξη του μουσείου
-     Πινακίδων σήμανσης διπλής όψεως
-     Πινακίδων σήμανσης επίτοιχων
-     Πινακίδων από πλαστικό συνθετικό υπαλοπίνακα (plexiglass) πάχους 1cm με εκτύπωση
      - Πληροφοριακών πινακίδων  οδικής σήμανσης πλήρως αντανακλαστικές με  μικροπρισματική  αντανακλαστική  μεμβράνη  τύπου  3
      -    Αγορά  φωτογραφιών
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού -  Επιχειρησιακό πρόγραμμα : «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με  συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ»