Στο πλαίσιο των λειτουργικών και εκτελεστικών υποθέσεων – αρμοδιοτήτων σχετικά με τον σημαντικό τομέα του Τουρισμού του Δήμου Μετεώρων ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρος Αλέκος θα ασκεί ο ίδιος την αρμοδιότητα του Τουρισμού.

Ο Δήμαρχος θα επικουρείται κατά την ενάσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από ειδικό συνεργάτη με σημαντική και χρόνια εμπειρία σε θέματα τουρισμού και ανάπτυξης.