Η ΑΜΚΕ «Πράσινη Κιβωτός» -  μια εθελοντική οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αποσκοπεί σε δράσεις και πρωτοβουλίες για τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον -στοπλαίσιο του τοπικούπρογράμματος προσέγγισης LEADER της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, «ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ», ανέλαβε την υλοποίηση του έργου:«Ανάδειξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων, Κόζιακας - Περτούλι», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 955265, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Με την ολοκλήρωση του έργου, διοργανώνει την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016  και ώρα 19.00, ημερίδα στην Καλαμπάκα και στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη».
Η ημερίδα σκοπό και στόχο έχει, την ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών Κόζιακα – Περτουλίου - Ασπροποτάμου που σχετίζονται με την ξεχωριστή ταυτότητα της περιοχής.
Κεντρικός εισηγητής είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γούσιος Δημήτριος με θέμα «Νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη της περιοχής Κόζιακα -Περτουλίου - Ασπροποτάμου».

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου έλαβαν χώρα πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις και συναντήσεις, με σημαντικότερη αυτή της συλλογής και καταγραφής στοιχείων  από την συγγραφική ομάδα της «Πράσινης Κιβωτού» τα οποία αποτυπώνονται  σε βιβλίο – λεύκωμα το οποίο εκδόθηκε, με τίτλο «Ασπροπόταμος – Κόζιακας …εκεί όπου απλόχερα εμφανίζεται η τέχνη της Φύσης…».
Μέσα από τις σελίδες του αναδεικνύονται, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά,οι παραγωγικές δραστηριότητες, τα τοπικά προϊόντα, οι εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και γίνονται προτάσεις για μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη της περιοχής.
Η παρουσίαση του βιβλίου – λευκώματος θα γίνει στην ημερίδα από τους συντελεστές του έργου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν’ αντλήσετε από την ιστοσελίδα του έργου: http://perkoz.prasinikivotos.gr