Την Δευτέρα 7/11/2016 στην αίθουσα  του εργατικού κέντρου Καλαμπάκας (11 π.μ)  θα γίνει ενημέρωση πάνω στα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας- αυτόχθονες φυλές, σε συνεργασία με τους γεωπόνους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.