Από την Αντιδημαρχεία Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Μετεώρων γίνεται γνωστό προς όλα τα αθλητικά σωματεία ότι σύμφωνα με τον νόμο 4373/2016 η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Τα αθλητικά σωματεία που διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου (ΕΔΩ) εάν όχι θα πρέπει να προσκομίσουν μία σειρά από δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΕΔΩ) έτσι αποκτώντας τον μοναδικό κωδικό μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο νόμιμος εκπρόσωπος θα μπορεί να εισέρχεται και να συμπληρώνει την ειδική φόρμα του Υπουργείου.