Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Νίτσα Πένυ, πλατεία Δεσποτικού, 24310-20333.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Κουρσοβίτη Εβίτα, 25ης Μαρτίου 12, 24310-21789.

Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Παλαιοκαρίτη Αγλαΐα, Ελευθεροχώρι, 24310-51412.