Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Αθανασίου Ελένη, Τσιτσάνη 22, 24310-27363.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Τσιμπίδα Στέλλα, Απόλλωνος 15, 24310-31053.
Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Μοιριώρης Ιωάννης, Πηγή, 24310-62026.