Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Τριανταφύλλου Λίλια, Όθωνος 2, 24310-22622.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Τσιπουλάκος Κων/νος, κεντρική πλατεία, 24310-21345.
Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Φιλίππου Γεώργιος, Γόμφοι, 24340-51812.