Από 8 π.μ. - 2 μ.μ. και από 5 μ.μ. έως 8 το πρωί: Ράπτης Γιάννης, 28ης Οκτωβρίου, 24310-32067.
Μέχρι τα μεσάνυχτα: Κατσάνος Ευθύμιος, Σιδ. Μεραρχίας 19 και Τσακάλωφ, 24310-26340.

Φαρμακεία ΠΥΛΗΣ
Παντέρα Βασιλική, Πύλη, 24340-22283.