Δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας πήραν το «πράσινο φως» από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υπογραφή των συμβάσεων. Πρόκειτια για την «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Παναγίτσας, Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου, Διασέλλου» και την  «Αντικατάσταση - αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης Φαρκαδόνας», ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ) 2014 – 2020.
Πρόκειται για έργα σημαντικού προϋπολογισμού που θα λύσουν τα πολύχρονα και πολύ σοβαρά προβλήματα ύδρευσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Δ.Κ. Φαρκαδόνας και των Τ.Κ. Παναγίτσας, Γριζάνου, Αχλαδοχωρίου, Διασέλλου εξασφαλίζοντας μόνιμες λύσεις για το βασικό αγαθό του νερού.