Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 6 Ιουλίου η τοποθέτηση των νέων κάδων απορριμμάτων στη Δημοτική Κοινότητα Οιχαλίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενη εβδομάδας. Οι καινούργιοι αυτοί κάδοι έρχονται να καλύψουν ανάγκες που καταγράφηκαν, καθώς και να αντικαταστήσουν τους μικρούς που υπάρχουν ως σήμερα. Αυτό θα συμβάλλει αφ' ενός στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και αφ' ετέρου στην εξοικονόμηση καυσίμου και στην μείωση των φθορών των απορριμματοφόρων, που θα προκαλούνταν από τις συχνές στάσεις, λόγω των πολλών μικρών κάδων.  
Από την υπηρεσία Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, επισημάνεται ότι πλέον η συγκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται μόνο από τους καινούργιους κάδους.