Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 επικύρωσε τις υποψηφιότητες για την εκλογή του νέου ΔΣ και τις υποψηφιότητες για την εκλογή την νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, στις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 2021.

Κατά αλφαβητική σειρά είναι οι εξής:

Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πλήρους Απασχόλησης (που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού):

1. Γάτος Δημήτριος του Εμμανουήλ, Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

2. Γουλάρας Γεώργιος του Ιωάννη, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

3. Λάππας Αναστάσιος του Νικολάου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

4. Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, Οικονομολόγος

5. Τσουτσουλόπουλος Ευτύχιος του Δημητρίου, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

Εκ των οποίων εκλέγονται 2 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 2.

Υποψήφια Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Βαρδούλης Μιχαήλ του Ευθυμίου, Πολιτικός Μηχανικός

2. Βλιώρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Οικονομολόγος

3. Γουργιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

4. Δημοβέλης Γεώργιος του Ελευθερίου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

5. Καϊκης Ζαχαρίας του Σπύρου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

6. Λέντζας Σοφοκλής του Γεωργίου, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος 

7. Μιχαήλ Δημήτριος του Σπύρου, Φαρμακοποιός 

8. Μπαλατσός Γεώργιος του Νικολάου, Συντ/χος Πρόεδρος Εφετών 

9. Παπαευθυμίου Γρηγόριος του Αριστοτέλη, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος  

10. Πλησιώτης Σωτήριος του Ιωάννη, Γεωπόνος 

11. Σιούρας Χαρίλαος του Δημητρίου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος 

12. Τσόλας Δημήτριος του Γεωργίου, Οικονομολόγος 

Εκ των οποίων εκλέγονται 7 έως 9 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 4.

Υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων:

1. Γιαγιάκος Βασίλειος του Βησσαρίωνα, Γεωπόνος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων

2. Γιαννακόπουλος Σωτήριος του Αθανασίου, Οικονομολόγος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

3. Μπασδάνης Αριστοτέλης του Αχιλλέα, Οικονομολόγος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας

Εκ των οποίων εκλέγονται 3 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 2.