Σήμερα στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, η ΠΕΔ Θεσσαλίας διοργανώνει συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΕΕΤΑΑ και των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Ο στόχος είναι να λάβουν οι Δήμοι όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις και πληροφορίες ώστε να εξειδικεύσουν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις διάφορες δράσειςπου θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο των ΠΕΠ και ειδικότερα του Θεματικού Στόχου 9.