Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο καθιερωμένων εθιμοτυπικού χαρακτήρα επισκέψεων σε φορείς και δομές της Περιφέρειας, προέβη σε συναντήσεις με Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, χρονολογικά, όπως παρακάτω:
- Την Παρασκευή 10-3-2017, αντιπροσωπεία μελών της Ένωσης συναντήθηκε με τον βουλευτή Λάρισας της Ν.Δ κ. Χρήστο Κέλλα.
- Το Σάββατο 11-3-2017, αντιπροσωπεία μελών της Ένωσης συναντήθηκε με τον βουλευτή Τρικάλων της Ν.Δ. κ. Σκρέκα Κων/νο.
-  Τη Δευτέρα 13-3-2017, αντιπροσωπεία μελών της Ένωσης συναντήθηκε με τους βουλευτές νομού Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο και κ. Σιμορέλη Χρήστο.
Οι εκπρόσωποι της Ένωσης παρουσίασαν τις θέσεις, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ε.Σ.ΠΕ.Θ, ανέλυσαν τη δράση και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ένωση και εξέθεσαν εκτενώς στους κ. Βουλευτές τα χρονίζοντα προβλήματα που ταλανίζουν τα στελέχη των ΕΔ. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολύ καλό κλίμα και η ανταλλαγή απόψεων εκτιμάται ότι υπήρξε αμοιβαία και επωφελής, καθόσον υπήρξαν δεσμεύσεις για συνεργασία στο μέλλον και παροχή αρωγής σε θέματα που αναδεικνύει η Ένωση.
Τα βασικότερα αιτήματα της Ένωσης που τέθηκαν, έχουν συνοπτικά όπως παρακάτω:
α.         Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Ν.4407/2016) που ρυθμίζει τα θέματα της συλλογικής έκφρασης των Ελλήνων στρατιωτικών. Απαιτούνται πολλές βελτιωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να καταστεί σαφές και πλήρες το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να γίνει πράξη η απρόσκοπτη και ανόθευτη, πέρα από ιδιοτελείς σκοπιμότητες, δημοκρατική λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ).  Διατυπώθηκε η άποψη ότι η συλλογική έκφραση των στελεχών των ΕΔ κινδυνεύει να μετατραπεί σε άνευρο μόρφωμα, καθόσον η σύσταση νέων Ενώσεων με ολιγάριθμα μέλη (σωματεία «σφραγίδες»), ενσπείρει τη διχόνοια και κατακερματίζει τις δυνάμεις του χώρου, πέραν του ότι ορισμένα από τα παραπάνω σωματεία αποτελούν «θνησιγενείς» οντότητες, που δυστυχώς λόγω του μικρού μεγέθους τους, χρησιμοποιήθηκαν ως μέσον εξυπηρέτησης ιδιοτελών επιδιώξεων και ατομικών συμφερόντων.
β.         Θέσπιση ανωτάτου ορίου πέντε (5) μεταθέσεων, προκειμένου σε όσα στελέχη  συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσίας και πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, να παρέχεται η δυνατότητα σταθερής παραμονής σε τόπο της επιλογής τους (αμετάθετο).
γ.         Αποκατάσταση της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης σε ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά ζητήματα, όσων στρατιωτικών κατετάγησαν τα έτη 1990-92.
δ.         Βελτίωση υφιστάμενης βαθμολογικής εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), απαίτηση η οποία καθίσταται επιτακτική μετά από τη βίαια επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών κατά επιπλέον πέντε (5) έτη (Ν.3865/2010).
ε.         Άρση αδικίας στη βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων ΑΣΣΥ, που κατετάγησαν το έτος 1990 (Τάξη 1992) και υπέστησαν, επιλεκτικά, δυσμενή διακριτική μεταχείριση από την Υπηρεσία (Ν.3883/2010).
στ.       Βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (Ν.4387/2016) με σκοπό τη άρση αδικιών που επήλθαν μετά την τελευταία επονείδιστη αναμόρφωση του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας. Ως μια από τις βασικές απαιτήσεις προβλήθηκε η άρση των ρυθμίσεων που αφορούν στις προϋποθέσεις απονομής των συντάξεων χηρείας με αυστηρά ηλικιακά κριτήρια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές επιπτώσεις, ειδικότερα σε ότι αφορά στις/στους συζύγους στρατιωτικών.
ζ.         Πλήρη εφαρμογή από την Πολιτεία των αποφάσεων του ΣτΕ για μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των ΕΔ, η οποία εκκρεμεί επί τρία (3) έτη. Διατήρηση του ισχύοντος μισθολογίου στα τρέχοντα επίπεδα αμοιβών και εξέταση δυνατότητας βελτίωσης αυτού, σταδιακά, μέσω της θέσπισης επιδομάτων Παραμεθορίου και Στέγασης, καθώς και με την καθιέρωση αποζημίωσης για την υπερωριακή και νυχτερινή απασχόληση των στελεχών των ΕΔ.
Τέλος υποβλήθηκε, από τον Πρόεδρο της Ε.Σ.ΠΕ.Θ κ. Στέφανο Κουκουράβα, σχετικό υπόμνημα σε όλους τους βουλευτές, με τα παραπάνω θέματα που συζητήθηκαν.