Υψηλά παραμένουν τα ποσοστά ανεργίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ’ τρίμηνο του 2015. Η Θεσσαλία βρίσκεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά πίσω μόνο από τη Δυτική Μακεδονία και τη Δυτική Ελλάδα με το ποσοστό της ανεργίας να ανέρχεται σε 28,6% από 25,8%, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.
Συνολικά στη χώρα η ανεργία διαμορφώθηκε στο 24,4% το δ’ τρίμηνο του 2015, έναντι 24% του γ’ τριμήνου και 26,1% του δ' τριμήνου του 2014.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3,641 εκατ. άτομα και των ανέργων σε 1,174 εκατ. άτομα.
Το ποσοστό της απασχόλησης εμφάνισε μείωση κατά 0,8% έναντι του γ’ τριμήνου και αύξηση κατά 3% έναντι του δ’ τριμήνου του 2015. Αντίστοιχα, το ποσοστό της ανεργίας παρουσίασε αύξηση κατά 1,2% και μείωση κατά 5,7%.
Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στοιχείων, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,4%) εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερο έναντι των ανδρών (21,2%). Παράλληλα, το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους, ηλικίας 15 έως 24 ετών (49%), το οποίο μεταξύ των γυναικών αγγίζει το 54,3%.