Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας εργατικού δυναμικού για το β΄ τρίμηνο του 2018.
O αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.860.395 άτομα και των ανέργων σε 905.983 άτομα.
Το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,0%, έναντι 21,2% του προηγούμενου τριμήνου (α΄ τρίμηνο του 2018) και 21,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους (β΄τρίμηνο 2017).
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.
Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 9,5%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγουμένου έτους.
(*) Στη Θεσσαλία το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται στο 18,9%, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία οι άνεργοι είναι 59.400, οι απασχολούμενοι 254.200, ενώ το ποσοστό εργατικού δυναμικού ανέρχεται στο 50,7%.