Επιπλέον στοιχεία για τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε δέκα Πανεπιστήμια της χώρας, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ζητά το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας esos.gr  ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ. Βασίλης Διγαλάκης, ζητά από τους Πρυτάνεις 10 Πανεπιστημίων (μεταξύ αυτών και του νέου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) να του στείλουν εγγράφως μέχρι σήμερα (15/07) στοιχεία για τα προγράμματα σπουδών και το προσωπικό.

Ειδικότερα ζητά στοιχεία για:

Α. Τα Προγράμματα Σπουδών των νεοϊδρυθέντων τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα Ιδρύματά τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Β. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου περί έγκρισής τους.

Γ. Τον αριθμό  διδακτικού  προσωπικού  αυτών των τμημάτων.